2012-12-10

DENBORA LERROAK. TIMELINE.

Objetu teknologikoak ez dira gaur egun agertzen diren modukoak izan, beren historia badakate. Ezagupen zientifiko eta teknikoak areagotzen joan diren neurrian, objetu eta teknikak ere joan dira hobetzen eta bere itxura aldatzen. Aldaketa hauen bilakaera historikoa adierazteko modu desberdinak baldin badaude, denbora lerroa edo timeline-a aproposena da era grafiko eta ikusgarri baten bitartez. Ondoren interneten, lainoan, on-line, eta dohainik diren batzuk aurkezten dira:

TIMERIME: http://timerime.com/es/
DIPITY: http://www.dipity.com/


Aplikazio bakoitza bere alderdi onak ditu, ondoko taulan laburpen gisa bakoitzaren ezaugarriak adierazten dira: ( iturria: OBSERVATORIO TECNOLOGICO)